Pris & produktion

Evenemangsbanér bokas på klara och tydliga premisser – varje banér kostar 345 per vecka, exklusive tryck av själva banér men inklusive alla andra kostnader (uppsättning, platshyra, nedtagning, återvinning). Reklamskatt och moms tillkommer.

Tryckkostnaden för banér varierar beroende på storlek och antal och ligger i spannet 200 – 400 kronor plus moms. Exakt offert ges på förfrågan.

Återvinning

Vi ser till att materialet återvinns på ett miljövänligt och bra sätt.

Platshyra

Platshyra ingår i priset för Evenemangsbanér.

Uppsättning

I priset ingår montering och uppsättning av banér.