Tryck & material

Banéren trycks på en vindgenomsläpplig textil.
Supralon 3bar 110 g. 4-färgstryck i CMYK.

Sponsorlogotyp får uppta maximalt 0,5 höjdmeter av banéret, oavsett banérets storlek.

I de fall ni använder er av flera olika motiv vid en bokning, och för att då minimera missförstånd vid montering, ber vi er ta fram en visualisering av hur de olika motiven ska monteras. Här kan ni ladda ner ett bra exempel på en hur en sådan visualisering kan se ut.

Ladda ner färdiga formatmallar för framställande av tryckoriginal enligt följande:
Evenemangsbaner 760x2030mm enkel här
Evenemangsbaner 800x3000mm enkel här
Evenemangsbaner 800x3000mm dubbelfästen här
Evenemangsbaner 1030x400mm dubbelfästen här

Ladda upp original
Klicka nedan för att ladda upp dina filer till vår Dropbox. En ny flik i din webbläsare kommer att öppnas. Vänligen döp filen/-erna enligt följande format: ”kundnamn_arrangemang_veckonr-veckonr.pdf”. Exempel på filnamn: ”abbamuseet_bennyfestival_v32-v34.pdf”.